Lollie zomer

Download Lollie hier

Print Friendly

Paasontbijt

Beste ouders,

Morgen, vrijdag 31 maart, is het de laatste dag voor de paasvakantie.

Wij trakteren al onze kleutertjes met een paasontbijt ’s morgens op school.

Daarom laten wij jullie weten, dat je kleuter thuis niet hoeft te ontbijten morgen.

Voor de kindjes die ’s middags blijven eten op school, toch nog een lunch voorzien graag.

Wij wensen ook iedereen een zalig paasfeest.

AANDACHT: Op maandag 29 mei 2017 hebben onze leerkrachten pedagogische studiedag, onze kleuters hebben die dag geen school. Gelieve tijdig de opvang te verwittigen indien u hier gebruik van wenst te maken.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Ter herinnering!

Beste ouders,

Op woensdag 29 maart 2017 hebben wij een pedagogische studiedag samen met de lagere school.  Die dag is een vrije dag voor uw kind. Gelieve de buitenschoolse kinderopvang tijdig te verwittigen indien u hiervan gebruik wil maken.

Met vriendelijke groeten,

het schoolteam

Print Friendly

Enkele belangrijke mededelingen

Beste ouders,

Hier enkele mededelingen uit de school:

  • Ouders of andere familieleden die kleuters meenemen uit de klas tijdens de schooluren (bezoek aan tandarts, logopedist …) doen dit op eigen verantwoordelijkheid.  Dit wil dus ook zeggen dat deze verplaatsing niet onder de schoolverzekering valt. Voortaan zal de leerkracht u een attest laten ondertekenen bij afhaling van je kind. Wanneer jullie kind wordt afgehaald wegens ziekte, na melding van de leerkracht, valt de verplaatsing naar huis wel onder de schoolverzekering.
  • Op woensdag 29 maart 2017 hebben wij een pedagogische studiedag samen met de lagere school.  Die dag is een vrije dag voor uw kind. Gelieve de buitenschoolse kinderopvang tijdig te verwittigen indien u hiervan gebruik wil maken.
  • Vandaag zijn er 4 nieuwe kleuters ingestapt in het klasje van juf Hilde.  Momenteel wordt juf Hilde vervangen door juf Tamara. Onze kindjes hebben al een leuke dag beleefd met o.a. een muzikale les bewegingsopvoeding in de voormiddag en een ontdekkingsreis door de klas.
  • De inschrijvingen voor broers en zussen van kleuters die reeds schoollopen bij ons zijn vandaag gestart.  De andere  inschrijvingen starten op dinsdag 26 april 2017.
  • De inschrijvingen voor het ontbijtbuffet op zondag 26 maart worden op het einde van deze week afgesloten.  Inschrijven is dus nog mogelijk voor dit gezellig en lekker ontbijtbuffet.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Juf Hilde is even afwezig.

Beste ouders,

Ik wil jullie even laten weten dat juf Hilde met ziekteverlof is en maandag niet aanwezig kan zijn om haar peutertjes op te vangen op school.

Wel kan ik jullie al vertellen dat juf Tamara het klasje van juf Hilde zal overnemen tot aan de paasvakantie. Wij zijn ervan overtuigd dat juf Tamara de kindjes, en ook de nieuwe instappertjes, met heel veel warmte zal opvangen in de gezellige sfeer van het klasje!

Let op: de oudercontacten van 1kA kunnen NIET doorgaan op de voorziene en afgesproken dagen. Deze oudercontacten worden verzet naar een latere periode.

Wij wensen juf Hilde een spoedig herstel.

Met vriendelijke groeten,

Carine van Hout

Print Friendly

AANDACHT DONKERBLAUWE TRUI MET GLITTERS VOORAAN IS VERDWENEN !!

Beste ouders,

Maandag gingen wij met alle kleuters oefenen in de parochiezaal voor ons grootouderfeest.

Voor het naar huis gaan ’s avonds bleek dat de trui van een kleuter van de klas van juf Shelly spoorloos was!

Na het verlaten en het afsluiten van de parochiezaal, heb ikzelf nog toezicht gedaan op het podium, in de keuken en in de parochiezaal zelf,

Onze juffen en kleuters hebben daar niets achtergelaten.

Nadien is er een dansploeg van de parochie komen dansen in de zaal, Ook zij hebben geen trui gevonden, net zoals de poetsploeg van de parochiezaal na het dansen.  Wij hopen natuurlijk ten stelligste dat wij de trui toch nog vinden op school of tussen de verkleedmaterialen, alhoewel  wij alles al ondersteboven hebben gezet om te zoeken.

DAAROM VRAGEN WIJ MET AANDRANG AAN ALLE OUDERS ( EN IN HET BIJZONDER AAN DE OUDERS EN KINDJES VAN 3K EN 2K) OM EENS TE KIJKEN OF JULLIE KLEUTER OP MAANDAG NIET THUIS IS GEKOMEN MET EEN DONKERBLAUWE MEISJESTRUI MET GLITTERS OP DE VOORKANT !

Vergissingen zijn mogelijk en menselijk.

Alvast bedankt voor de bereidwillige samenwerking!

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Hout

 

 

Print Friendly

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)

Print Friendly

Taartenverkoop !

Beste ouders, vrienden en sympathisanten,

De taartenverkoop is een groot succes geworden en de bestelling is verstuurd! Daarom wil ik jullie allen bedanken voor jullie inspanning èn jullie gulle bijdrage aan dit project!
De levering van de taarten is voorzien op VRIJDAG 21 OKTOBER 2016 na school.

Mocht het zijn dat je deze TAARTENSLAG uit het oog verloren was.. geen nood! NABESTELLINGEN kunnen nog doorgegeven worden tot en met WOENSDAG 12 oktober 2016.

Met vriendelijke groet,

Het kleuterschoolteam ‘De Kleine Sint-Jan’

Print Friendly

Lollie herfst

Download hier

Print Friendly

Facultatieve verlofdag

TER HERINNERING !!!

 

Beste ouders,

Op maandag 3 oktober 2016 is het GEEN school wegens facultatieve verlofdag.

Raadpleeg ook de kalender op de website van onze school voor andere vrije dagen en activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Een goede start op donderdag 1 september!

Beste ouders en beste kleuters,

Straks loopt de zomervakantie ten einde en kunnen we zeggen dat alle batterijen weer opgeladen zijn zodat we allen weer bruisen van energie.
Wij verwachten alle kindjes weer blijgezind op onze kleuterschool en voor iedereen staat er een stoeltje klaar. De klassen staan netjes op orde, tijd om er met z’n allen weer blijgezind in te tuimelen. Juf Laure, onze zorgcoördinator, zullen we nog wel even moeten missen op school aangezien zij in blijde verwachting is. Als alles loopt zoals voorzien is, zal ook zij weer van de partij zijn net voor of net na de paasvakantie. Intussen zal juf Marjolein haar plaatsje invullen en met evenveel overgave de taak van zorgcoördinator op zich nemen.
Alle kindjes van onze vijf klasjes zullen dit schooljaar 2 lestijden bewegingsopvoeding krijgen van juf Ans, op maandag en donderdag telkens één lestijd. Ook dit jaar gaan de kleuters van de 3de kleuterklas (juf Valerie) op donderdag turnen op de lagere school. Aangezien we deze kans kunnen grijpen door de fijne samenwerking met de directeur en de leerkrachten van de Sint-Jan Lagere School, kunnen we de integratie kleuterschool – lagere school sterk uitbouwen en de bewegingskansen van onze kleuters vergroten en variëren zodat we de leerplandoelen ten volle kunnen nastreven. Misschien al goed om te weten: de kleuters van de 3de kleuterklas hebben turnpantoffeltjes nodig waar hun kousenvoetjes gemakkelijk in passen. Meer info volgt later op de infoavond.
Mogen we jullie ook vragen geen snoep of andere zoetigheden mee te geven naar school, ook niet in de brooddoos. Gezonde tussendoortjes: een portie fruit en/of knabbel- groentjes, een boterhammetje of een droge koek zijn wel toegelaten en nodig tijdens de speeltijden. Drank in glas, blik of brik kan ook niet op onze school. (zie schoolreglement vorig schooljaar)
Over enkele dagen zal de schoolbrochure (met opvoedingsproject, schoolreglement, engagementsverklaring en algemene info) 2016- 2017 gepubliceerd worden , met enkele kleine aanpassingen.
Op maandag 12 september om 18.30u is er een infoavond bij juf Hilde en juf Sylvie. Op dinsdag 13 september om 18.30u is er een infoavond bij juf Heidi, juf Chris en juf Valerie. Wij vragen alle ouder(s) aanwezig te zijn op deze afspraak waar de mededelingen en informatie op school- en klasniveau zal worden uitgelegd. (Aanwezigheid oudercontacten: zie engagementsverklaringen in schoolbrochure).
De kindjes die naar het 1ste leerjaar gaan, komen op 1 september naar de kleuterschool en worden aldaar opgehaald door de leerkrachten van de lagere school.
Alvast bedankt voor een fijne samenwerking,
Het schoolteam.

Print Friendly

Juf Chris is even afwezig!

Beste ouder, Bij deze willen wij je laten weten dat juf Chris sinds vrijdag 21 april tot en met vrijdag 5 mei afwezig zal zijn in haar klasje. Juf Chris wordt vervangen door juf Tamara die de goede zorgen voor de kleuters van de tweede kleuterklas zal overnemen en de…

Lees meer!

Print Friendly