Okt 17

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)

Print Friendly

Okt 13

Herfstwandeling naar Averegten: 1KA, 1KB en 1KC op woensdag 19 oktober 2016.

herfstwandeling-1ste-kklas-2016

Print Friendly

Okt 10

Taartenverkoop !

Beste ouders, vrienden en sympathisanten,

De taartenverkoop is een groot succes geworden en de bestelling is verstuurd! Daarom wil ik jullie allen bedanken voor jullie inspanning èn jullie gulle bijdrage aan dit project!
De levering van de taarten is voorzien op VRIJDAG 21 OKTOBER 2016 na school.

Mocht het zijn dat je deze TAARTENSLAG uit het oog verloren was.. geen nood! NABESTELLINGEN kunnen nog doorgegeven worden tot en met WOENSDAG 12 oktober 2016.

Met vriendelijke groet,

Het kleuterschoolteam ‘De Kleine Sint-Jan’

Print Friendly

Okt 05

MEG(A)FVALDAG: ZWERFVUILACTIE.

zwerfvuil-2016

Print Friendly

Sep 29

Lollie herfst

Download hier

Print Friendly

Sep 29

Facultatieve verlofdag

TER HERINNERING !!!

 

Beste ouders,

Op maandag 3 oktober 2016 is het GEEN school wegens facultatieve verlofdag.

Raadpleeg ook de kalender op de website van onze school voor andere vrije dagen en activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Sep 27

Taartenverkoop

taartenverkoop-oktober-16-1

Print Friendly

Sep 16

Aya op School-campagne van maandag 19 tot en met vrijdag 23 september!!

Sep 15

Bewegingsschool

flyer-bewegingsschool-2016-2017-1

Print Friendly

Aug 31

Een goede start op donderdag 1 september!

Beste ouders en beste kleuters,

Straks loopt de zomervakantie ten einde en kunnen we zeggen dat alle batterijen weer opgeladen zijn zodat we allen weer bruisen van energie.
Wij verwachten alle kindjes weer blijgezind op onze kleuterschool en voor iedereen staat er een stoeltje klaar. De klassen staan netjes op orde, tijd om er met z’n allen weer blijgezind in te tuimelen. Juf Laure, onze zorgcoördinator, zullen we nog wel even moeten missen op school aangezien zij in blijde verwachting is. Als alles loopt zoals voorzien is, zal ook zij weer van de partij zijn net voor of net na de paasvakantie. Intussen zal juf Marjolein haar plaatsje invullen en met evenveel overgave de taak van zorgcoördinator op zich nemen.
Alle kindjes van onze vijf klasjes zullen dit schooljaar 2 lestijden bewegingsopvoeding krijgen van juf Ans, op maandag en donderdag telkens één lestijd. Ook dit jaar gaan de kleuters van de 3de kleuterklas (juf Valerie) op donderdag turnen op de lagere school. Aangezien we deze kans kunnen grijpen door de fijne samenwerking met de directeur en de leerkrachten van de Sint-Jan Lagere School, kunnen we de integratie kleuterschool – lagere school sterk uitbouwen en de bewegingskansen van onze kleuters vergroten en variëren zodat we de leerplandoelen ten volle kunnen nastreven. Misschien al goed om te weten: de kleuters van de 3de kleuterklas hebben turnpantoffeltjes nodig waar hun kousenvoetjes gemakkelijk in passen. Meer info volgt later op de infoavond.
Mogen we jullie ook vragen geen snoep of andere zoetigheden mee te geven naar school, ook niet in de brooddoos. Gezonde tussendoortjes: een portie fruit en/of knabbel- groentjes, een boterhammetje of een droge koek zijn wel toegelaten en nodig tijdens de speeltijden. Drank in glas, blik of brik kan ook niet op onze school. (zie schoolreglement vorig schooljaar)
Over enkele dagen zal de schoolbrochure (met opvoedingsproject, schoolreglement, engagementsverklaring en algemene info) 2016- 2017 gepubliceerd worden , met enkele kleine aanpassingen.
Op maandag 12 september om 18.30u is er een infoavond bij juf Hilde en juf Sylvie. Op dinsdag 13 september om 18.30u is er een infoavond bij juf Heidi, juf Chris en juf Valerie. Wij vragen alle ouder(s) aanwezig te zijn op deze afspraak waar de mededelingen en informatie op school- en klasniveau zal worden uitgelegd. (Aanwezigheid oudercontacten: zie engagementsverklaringen in schoolbrochure).
De kindjes die naar het 1ste leerjaar gaan, komen op 1 september naar de kleuterschool en worden aldaar opgehaald door de leerkrachten van de lagere school.
Alvast bedankt voor een fijne samenwerking,
Het schoolteam.

Print Friendly

Oudere berichten «