AANDACHT DONKERBLAUWE TRUI MET GLITTERS VOORAAN IS VERDWENEN !!

Beste ouders,

Maandag gingen wij met alle kleuters oefenen in de parochiezaal voor ons grootouderfeest.

Voor het naar huis gaan ’s avonds bleek dat de trui van een kleuter van de klas van juf Shelly spoorloos was!

Na het verlaten en het afsluiten van de parochiezaal, heb ikzelf nog toezicht gedaan op het podium, in de keuken en in de parochiezaal zelf,

Onze juffen en kleuters hebben daar niets achtergelaten.

Nadien is er een dansploeg van de parochie komen dansen in de zaal, Ook zij hebben geen trui gevonden, net zoals de poetsploeg van de parochiezaal na het dansen.  Wij hopen natuurlijk ten stelligste dat wij de trui toch nog vinden op school of tussen de verkleedmaterialen, alhoewel  wij alles al ondersteboven hebben gezet om te zoeken.

DAAROM VRAGEN WIJ MET AANDRANG AAN ALLE OUDERS ( EN IN HET BIJZONDER AAN DE OUDERS EN KINDJES VAN 3K EN 2K) OM EENS TE KIJKEN OF JULLIE KLEUTER OP MAANDAG NIET THUIS IS GEKOMEN MET EEN DONKERBLAUWE MEISJESTRUI MET GLITTERS OP DE VOORKANT !

Vergissingen zijn mogelijk en menselijk.

Alvast bedankt voor de bereidwillige samenwerking!

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Hout

 

 

Print Friendly

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)

Print Friendly

Taartenverkoop !

Beste ouders, vrienden en sympathisanten,

De taartenverkoop is een groot succes geworden en de bestelling is verstuurd! Daarom wil ik jullie allen bedanken voor jullie inspanning èn jullie gulle bijdrage aan dit project!
De levering van de taarten is voorzien op VRIJDAG 21 OKTOBER 2016 na school.

Mocht het zijn dat je deze TAARTENSLAG uit het oog verloren was.. geen nood! NABESTELLINGEN kunnen nog doorgegeven worden tot en met WOENSDAG 12 oktober 2016.

Met vriendelijke groet,

Het kleuterschoolteam ‘De Kleine Sint-Jan’

Print Friendly

Lollie herfst

Download hier

Print Friendly

Facultatieve verlofdag

TER HERINNERING !!!

 

Beste ouders,

Op maandag 3 oktober 2016 is het GEEN school wegens facultatieve verlofdag.

Raadpleeg ook de kalender op de website van onze school voor andere vrije dagen en activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Print Friendly

Een goede start op donderdag 1 september!

Beste ouders en beste kleuters,

Straks loopt de zomervakantie ten einde en kunnen we zeggen dat alle batterijen weer opgeladen zijn zodat we allen weer bruisen van energie.
Wij verwachten alle kindjes weer blijgezind op onze kleuterschool en voor iedereen staat er een stoeltje klaar. De klassen staan netjes op orde, tijd om er met z’n allen weer blijgezind in te tuimelen. Juf Laure, onze zorgcoördinator, zullen we nog wel even moeten missen op school aangezien zij in blijde verwachting is. Als alles loopt zoals voorzien is, zal ook zij weer van de partij zijn net voor of net na de paasvakantie. Intussen zal juf Marjolein haar plaatsje invullen en met evenveel overgave de taak van zorgcoördinator op zich nemen.
Alle kindjes van onze vijf klasjes zullen dit schooljaar 2 lestijden bewegingsopvoeding krijgen van juf Ans, op maandag en donderdag telkens één lestijd. Ook dit jaar gaan de kleuters van de 3de kleuterklas (juf Valerie) op donderdag turnen op de lagere school. Aangezien we deze kans kunnen grijpen door de fijne samenwerking met de directeur en de leerkrachten van de Sint-Jan Lagere School, kunnen we de integratie kleuterschool – lagere school sterk uitbouwen en de bewegingskansen van onze kleuters vergroten en variëren zodat we de leerplandoelen ten volle kunnen nastreven. Misschien al goed om te weten: de kleuters van de 3de kleuterklas hebben turnpantoffeltjes nodig waar hun kousenvoetjes gemakkelijk in passen. Meer info volgt later op de infoavond.
Mogen we jullie ook vragen geen snoep of andere zoetigheden mee te geven naar school, ook niet in de brooddoos. Gezonde tussendoortjes: een portie fruit en/of knabbel- groentjes, een boterhammetje of een droge koek zijn wel toegelaten en nodig tijdens de speeltijden. Drank in glas, blik of brik kan ook niet op onze school. (zie schoolreglement vorig schooljaar)
Over enkele dagen zal de schoolbrochure (met opvoedingsproject, schoolreglement, engagementsverklaring en algemene info) 2016- 2017 gepubliceerd worden , met enkele kleine aanpassingen.
Op maandag 12 september om 18.30u is er een infoavond bij juf Hilde en juf Sylvie. Op dinsdag 13 september om 18.30u is er een infoavond bij juf Heidi, juf Chris en juf Valerie. Wij vragen alle ouder(s) aanwezig te zijn op deze afspraak waar de mededelingen en informatie op school- en klasniveau zal worden uitgelegd. (Aanwezigheid oudercontacten: zie engagementsverklaringen in schoolbrochure).
De kindjes die naar het 1ste leerjaar gaan, komen op 1 september naar de kleuterschool en worden aldaar opgehaald door de leerkrachten van de lagere school.
Alvast bedankt voor een fijne samenwerking,
Het schoolteam.

Print Friendly

Nog steeds luizen en neten.

NOG STEEDS: Haartjes controleren op neten en luizen.   Beste ouders, Wij hebben vandaag op school alweer controle gedaan op luizen en neten. Bij enkele kinderen, in de klas van juf Valerie, hebben we neten gevonden en luizen!   Deze ouders worden alvast op de hoogte gebracht maar we vragen aan…

Lees meer!

Print Friendly

viool

Nog een verborgen talent in onze klas. Lena bracht haar viooltje mee en demonstreerde het gebruik ervan. We hebben allemaal eens geprobeerd, allerlei klanken, geluiden kregen we te horen. Niet zo gemakkelijk hoor!

Lees meer!

Print Friendly