Turnen 3KA en 3KB

Beste ouders,

De kleuters van 3KA en 3KB gaan op donderdag turnen in de turnzaal van de lagere school.

Op donderdag 19 september 2019 start de eerste les bewegingsopvoeding in de lagere school. 

Wij vragen om eenvoudige turnpantoffeltjes (met witte zolen), die de kleuters zelf gemakkelijk kunnen aan – en uitdoen, mee te geven in een zakje.

Gelieve de turnpantoffels en zak te voorzien met de naam van uw kind.  

Mogen wij u ook vragen om een stip te zetten op elke turnpantoffel aan de binnenkant, langs de kant van de grote teen. 

Zo weten de kleuters aan welke voet de juiste schoen hoort, en kunnen ze linker- en rechterschoen beter onderscheiden.

Het turngerief blijft in de turnzaal.

Met sportieve groeten,

juf Marjolein, juf Ine, juf Chris en juf Valerie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.