Medisch onderzoek: kleuters geboren in 2016 bij CLB Het Kompas te Heist-op-den-Berg.

Beste ouders,

Jullie hebben allemaal een uitnodiging gekregen voor het contactmoment bij CLB Het Kompas te Heist -op-den-Berg. Dit voor de kindjes van de 1ste kleuterklas, geboren in 2016.

Na herstructurering is dit het enige verplichte contactmoment voor kleuters.

Dit medisch onderzoek gaat vanaf dit schooljaar NIET meer door in de school zelf maar effectief bij het CLB – Fr. Coeckelbergsstraat 2 te 2220 Heist-op-den-Berg. Daarom hebben jullie een brief meegekregen om alle mogelijke uren aan te duiden waarop je met je kind kan aanwezig zijn bij het CLB op dinsdag 21 april 2020 of dinsdag 28 april 2020. Ook de info en de vragenlijst van het CLB werd meegegeven met je kleuter.

Gelieve deze ingevulde documenten aan de juf te bezorgen tegen 26 maart 2020 a.u.b. Hartelijk dank!

Dit even ter verduidelijking.

Met vriendelijke groet,

Carine van Hout

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.