Crisisperiode: buitenschoolse kinderopvang Heist-op-den-Berg en pedagogische studiedag 18/3

      

 

13 maart 2020

Buitenschoolse  kinderopvang

 

contactpersoon |  An Schroyens en Inge Cornelis

                       telefoon |  015 25 76 98

                             mail |  bko@heist-op-den-berg.be

                            adres |  Stationsstraat 2

                           2220 Heist-op-den-Berg

                       

Info dienstverlening team Buitenschoolse Kinderopvang en speelplein maart-april 2020

Beste ouders,

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen over onze huidige dienstverlening.

De buitenschoolse kinderopvang blijft voor elk van de scholen de voor- en naopvang garanderen.

Uitzondering daarop vormen momenteel Wijkschool Booischot en ’t Goortje. De kinderen die daar school lopen en nood hebben aan opvang kunnen aansluiten bij de opvanglocaties Elzenstraat in Booischot en Pluishoek in Heist-Goor.

De school IMG heeft het busvervoer afgeschaft, ouders moeten zelf in de verplaatsingen voorzien tussen locaties en school. De buitenschoolse kinderopvang zal dus niet kunnen instaan voor deze verplaatsingen.

Dagopvang gebeurt tijdens de schooluren in en door de scholen zelf.

Op woensdagvoormiddag 18 maart is het pedagogische studiedag in de Vrije Kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ en kunnen de kinderen die opvang nodig hebben terecht in de BKO te Wiekevorst.

Voor woensdagmiddag blijft de opvang plaatsvinden op de centrale locatie BKO Hallaar. Wij blijven daarvoor het wekelijks geplande busvervoer voorzien. De school Itegem voorziet nog in eigen busvervoer. Voor het IMG is er geen busvervoer op woensdagmiddag.

Inschrijven voor woensdagopvang kan zoals steeds tot maandagavond per mail of telefonisch.

Ook voor de dagopvang tijdens de oorspronkelijk geplande schoolvrije dagen van de scholen blijven wij zorgen. Reservaties hiervoor moeten één week vooraf gebeuren.

Uiteraard adviseren wij om in de eerste plaats zelf te voorzien in opvang en enkel gebruik te maken van groepsopvang wanneer je als ouder over geen enkele andere mogelijkheid beschikt.

Er is een lokaal infonummer geactiveerd over de impact van de maatregelen in Heist-op-den-Berg:

015 25 69 50.

Het nummer is bereikbaar op vrijdag 13 maart van 16.30 tot 20 uur en op zaterdag 14 en zondag 15 maart van 9 tot 17 uur.

Vriendelijke groeten,

An Schroyens en Inge Cornelis

Coördinatoren Buitenschoolse Kinderopvang

Updates later mogelijk. Bekijk regelmatig de website van de school.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.