VZW christelijke scholen Briljant: brief aan de ouders.

VZW christelijke scholen Briljant 

Afdeling: Vrije Kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ 

Sint-Jozefstraat 12 – 2222 Wiekevorst

Woensdag 4 maart 2020

Beste ouders

 

U vernam er misschien al iets over… een aantal schoolbesturen in de regio Heist-op-den-Berg – Berlaar – Koningshooikt – Putte hebben zich verenigd tot één schoolbestuur, VZW christelijke scholen Briljant. Vanaf 24 maart 2020 is deze fusie een feit.

In de gemeenschappelijke visietekst lezen we: In een sfeer van vertrouwen en hartelijkheid werken we samen om onze geactualiseerde opvoedingsprojecten te realiseren. We verwelkomen gastvrij – onze christelijke waarden indachtig – kinderen van welke sociaal-culturele achtergrond dan ook. Met aandacht en zorg voor alle leerlingen laten we het unieke in hen aan bod komen. We bieden hen ruimte en kansen om te groeien; een proces met vallen en opstaan. Wie het daarbij moeilijk heeft, mag rekenen op extra ondersteuning en warme aandacht. Het hele schoolteam heeft in dit groeiproces een erg belangrijke rol, dit in samenwerking met de ouders en in een open contact met de lokale gemeenschap. 

VZW christelijke scholen Briljant wil vanuit deze samenwerking sterker staan voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

In de dagelijkse werking van de school zal u niet echt veel merken van de fusie, alles blijft even vertrouwd voor u: dezelfde directeurs blijven aan het werk, de leerkrachten veranderen niet, de eigenheid van de scholen blijft behouden binnen de gemeenschappelijke visie. Wel zijn er schooloverstijgende items zoals financiën, veiligheid, personeelsbeleid en ICT waar we met een groter bestuurlijk geheel beter kunnen op inspelen.

Welke zijn de deelnemende scholen?

 • Vrije Basisschool Heilig Hart (Koningshooikt)
 • Vrije Basisschool Heilig Hart van Maria (Berlaar)
 • Vrije Basisschool Ballaarweg – Misstraat (Berlaar)
 • Vrije Basisschool Maria Middelares (Beerzel)
 • Parochieschool Peulis
 • Vrije Basisschool Putte
 • Vrije Basisschool Hallaar
 • Vrije Basisschool Heist centrum (Kerkhofstraat en Oude Liersebaan)
 • Vrije Basisschool Sint-Guibertus (Itegem)
 • Vrije Kleuterschool De Kleine Sint-Jan (Wiekevorst)
 • Sint-Jan Lagere School (Wiekevorst)
 • Instituut Mevrouw Govaerts (buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs)
 • Heilig Hart van Maria Berlaar
 • Sint-Lambertusinstituut Heist-op-den-Berg.

 

Wij blijven ons verder inspannen om kwaliteitsvol onderwijs te geven aan uw kind en rekenen ook op uw steun en sympathie daarbij.

Met vriendelijke groet,

 

Namens schoolbestuur en directies

 

Wim Van Asch, voorzitter

Maurice De Hoef, afgevaardigde bestuurder

Mathieu Martens, afgevaardigde bestuurder

Jan Van Deuren, afgevaardigde bestuurder.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.