Info dienstverlening team Buitenschoolse Kinderopvang vanaf 20 maart 2020

Beste ouders,


Graag willen wij jullie op de hoogte brengen over onze huidige dienstverlening.

De buitenschoolse kinderopvang bleef tot heden voor elk van de scholen de voor- en naopvang garanderen.

Door het zeer weinige aantal kinderen vinden wij een centralisatie van de opvanglocaties verantwoord en aangewezen. 

Vanaf vrijdag 20 maart tot en met 19 april 2020 zal de voor- en naschoolse opvang gecentraliseerd worden in onze opvang Boonmarkt 15 in Hallaar. De opvang zal doorlopend open zijn tussen 7 en 18 uur.  

De Vlaamse scholen hebben nieuwe richtlijnen gekregen na overleg tussen de onderwijskoepels, de sociale partners en Vlaams minister van Onderwijs. Hen wordt gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen. Ook wij volgen deze richtlijnen.

Alle Heistse scholen behalve de school van Grootlo, wijkschool Booischot en ’t Goortje zullen voor die drie groepen dan ook nog zorgen voor dagopvang tijdens de schooluren. Maar er zal geen voor- en na opvang ter plaatse meer zijn.

Wij voorzien ook geen vervoer naar de scholen vanuit onze gecentraliseerde opvang in de Boonmarkt.

Ook voor woensdagmiddag zetten wij geen busvervoer meer in langs de scholen.

Wie opvang wil reserveren tussen 7 en 18 uur kan tot 24 uur vooraf inschrijven via 015 25 76 98 of bko@heist-op-den-berg.be. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Gezien het korte tijdsbestek hanteren we de 24 uur-regel niet voor inschrijvingen voor morgen 20 maart.

We hanteren het tarief van de schoolvrije dagen (4,60 euro voor opvang minder dan 3 uren, 7 euro voor opvang tussen 3 en 6 uren, 13 euro voor opvang langer dan 6 uren).

Kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig komen, krijgen 25% korting. Ook de vrijetijdskaart is van toepassing.

Uiteraard adviseren wij om in de eerste plaats zelf opvang te voorzien en enkel gebruik te maken van groepsopvang wanneer je als ouder in nood zit en over geen enkele andere mogelijkheid beschikt.

DE BKO zal het aantal ingeschreven kinderen nauw opvolgen en indien nodig opnieuw meerdere locaties openen als dit nodig is om de gezondheid te garanderen. 

Door het schrappen van sportkampen, speelplein en jeugdactiviteiten op Vlaams niveau zal het lokale bestuur deze noodopvang doortrekken naar de paasvakantie, dus tot en met 19 april. De scholen sluiten in de paasvakantie en voorzien dus ook geen opvang. De (betalende) BKO-noodopvang is dan het alternatief. Het systeem van minimaal 24 uur vooraf inschrijven blijft hiervoor behouden.

Vriendelijke groeten,
An Schroyens en Inge Cornelis
Coördinatoren Buitenschoolse Kinderopvang

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.