Noodopvang tijdens paasvakantie voor de schoolgaande kinderen tot 14 jaar (mededeling van dienst BKO)

De Buitenschoolse Kinderopvang en de scholen van Heist-op-den-Berg blijven tijdens de paasvakantie (6-17 april) instaan voor de noodopvang van schoolgaande kinderen tot 14 jaar.

Team Buitenschoolse Kinderopvang wordt het centrale aanspreekpunt. 

Waar en voor wie?

Het basisprincipe blijft dat ouders hun kinderen maximaal thuis opvangen aangezien het hier gaat over NOODopvang,

Dat wil zeggen dat het over kinderen gaat die tot één van de drie risicogroepen behoren (zoals eerder beschreven in de coronamededelingen). Het is geenszins de bedoeling om je kind naar deze opvang te brengen indien dit niet het geval is.

De Heistse basisscholen en secundaire scholen blijven noodopvang voorzien voor hun leerlingen  zoals op schooldagen, binnen de normale schooluren.

Enkel Go! Atheneum Heist en Kleuterschool Wiekevorst vormen daarop een uitzondering.

De kindjes van onze kleuterschool te Wiekevorst kunnen in een afzonderlijke groep en met eigen begeleiding gebruik maken van noodopvang (tijdens de schooluren) die georganiseerd wordt  in de Sint-Jan Lagere School van Wiekevorst.                                                                                                                                                                                                                       De kleuters die opvang nodig hebben, worden opgevangen langs de zijdeur van deze school en NIET langs de hoofdingang. De kleuters spelen ginds gescheiden van de aanwezige kinderen van de lagere school.

Omdat er infrastructuurwerken gepland zijn in de kleuterschool tijdens de paasvakantie moeten wij voor de veiligheid van iedereen deze oplossing bieden omdat het gaat over de volledige afbraak én de constructie van een volledig nieuw dak met eveneens zonnepanelen nadien.

Go! Atheneum Heist is tijdens de  twee weken paasvakantie gesloten. De ouders van leerlingen van die school met een opvangnood nemen best contact op met de Buitenschoolse Kinderopvang.

Voor kinderen die ook buiten de normale schooluren voor- en/of na-opvang nodig hebben is er – net zoals nu al het geval is – tijdens de paasvakantie dagopvang tussen 7 en 18 uur in de Boonmarkt, Boonmarkt 15 in Hallaar. Eer wordt rekening gehouden met de reeds bestaande contactbubbels. De opvang gebeurt in kleine afzonderlijke groepen met vaste begeleiding van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Kostprijs

De dagopvang in de scholen en door de Buitenschoolse Kinderopvang is tijdens de paasvakantie gratis.

Inschrijven 

Inschrijven voor dagopvang in de scholen doe je bij de school van je kind.

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SCHOOL?

Kinderen die gebruik moeten maken van de noodopvang in de school verwittigen ten laatste op zondag van de daaropvolgende week of ze komen en op welke dagen ze komen zodat er opvang voorzien is. Verwittig eveneens als er wijzigingen zijn.                                                        

Doe dit telkens per mail: directie@kleuterschool-wiekevorst.be of  telefonisch 0474/ 54 23 18. 

Inschrijven voor dagopvang in de Boonmarkt doe je  bij de Buitenschoolse Kinderopvang, telefonisch of met een mail (contactgegevens onderaan).

Voor de buitenschoolse kinderopvang kan je inschrijven of annuleren tot 24 uur vooraf.

Wij hopen hiermee op een veilige en verantwoorde manier tegemoet te komen aan ieders opvangnood.

Meer info

Buitenschoolse Kinderopvang Heist-op-den-Berg, 015 25 76 98,

bko@heist-op-den-berg.be

Ma-wo-vr: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Di–do: van 9 tot 12 uur

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.