Info werking BKO – opstart schooljaar 2020 – 2021

 

Organisatie buitenschoolse kinderopvang Heist-op-den-Berg vanaf 1 september 2020

Beste ouder,

 

De buitenschoolse kinderopvang Heist-op-den-Berg start, net als de scholen, vanaf 1 september volledig terug op.

Dit betekent dat elke ouder gebruik kan maken van het aanbod buitenschoolse kinderopvang in Heist-op-den-Berg. Wij bieden zoals gebruikelijk voor-  en naschoolse  opvang aan, alsook opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen.

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen in het kader van de coronamaatregelen, werken wij zoveel als mogelijk lokaal. Dit houdt in dat de opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen op elk van de locaties zal doorgaan en dus niet centraal op locatie Hallaar.

Voor enkele van onze locaties is er een specifieke regeling voor de opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen:

  • Voor kinderen van de scholen ’t Wensbos, Onzea en Kerkhofstraat zal de opvang op die momenten doorgaan op locatie Boonmarkt 15 in Heist-op-den-Berg;
  • voor kinderen van basisschool Groot-Lo gaat de opvang door op de opvang locatie Schriek;
  • voor kinderen van wijkschool Booischot en Triangel gaat de opvang door op hoofdlocatie Booischot, Elzenstraat;
  • voor kinderen van ’t Goortje gaat de opvang door in locatie Heist-Goor, Pluishoek.

Verder moet elk opvangmoment vanaf september door elke ouder vooraf worden gereserveerd. Inschrijven kan tot 18 uur de dag voordien.                                                                                                                                                                                 Je moet een formulier (zie bijlage) invullen en binnenbrengen bij of mailen naar de opvanglocatie (zie contactgegevens hieronder). Inschrijvingen voor maandag moeten vrijdag voor 18 uur doorgegeven zijn. Er wordt voor elke ouder met een opvangnood opvang gegarandeerd.

De contactgegevens voor elk van de locaties kunnen jullie hieronder vinden.

Wiekevorst–dorp

Elzenstraat (achter de bibliotheek)

Gesubsidieerde vrije kleuterschool – Pijpelstraat 8

Carréstraat 2 A (De inkom bevindt zich aan de achterkant, achter de kerk aan de parochiezaal)

Pluishoekstraat 1

Schrieksesteenweg 44

Leo Kempenaersstraat 21 (achter het vroegere gemeentehuis)

Mechelsesteenweg 22, 2220 Heist-op-den-Berg (Inkom via het toegangspad, aan het kerkplein in de Heilig – Hartstraat te Heist-op-den-Berg)

Withofstraat 6 (naast de parochiezaal)

Gesubsidieerde vrije kleuterschool – ’s Gravenhagestraat 6 – 2220 Heist–Goor

lokaal naast de Vrije Basisschool – Kapelstraat 59c

Vrije Basisschool refter van de school – Kerkhofstraat 1 – 2220 Heist-op-den-Berg

Vrije Basisschool – Oude Liersebaan 33 – 2220 Heist-op-den-Berg

Dulft 17

Basisschool gemeenschapsonderwijs – Frans Coeckelbergsstraat 17 A – 2220 Heist-op-den-Berg

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht op ons algemeen nummer 015 75 86 57.
Wij hanteren vanaf 1 september ons huishoudelijk reglement en de daarin vermelde tarieven.

Deze regeling kan, indien de omstandigheden dit vereisen of toelaten, in de loop van het schooljaar alsnog worden bijgestuurd of gewijzigd. Wij zullen jullie als ouder hierover in dat geval tijdig informeren.

 

Hans Welters                                                                                            Kelly Van Tendeloo                                                                          Algemeen directeur                                                                                   Schepen van Buitenschoolse Kinderopvang

 

 

Inschrijvingsformulier Buitenschoolse Kinderopvang volgt en is eveneens te vinden op de website van de Buitenschoolse Kinderopvang van heist-op-den-Berg.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.