Inschrijvingsformulier Buitenschoolse Kinderopvang

Inschrijving buitenschoolse kinderopvang Heist-Op-Den-Berg schooljaar 2020-2021

Naam en telefoonnummer ouder:
Naam kind(eren):
Opvanglocatie:
School:
Opvangschema (kruis aan wat van onderstaande van toepassing is):

0 vast wekelijks schema
0 vast schema voor even weken (Bij ouders die beide gebruik maken van de opvang, graag 2 formulieren invullen.)
0 vast schema voor oneven weken (Bij ouders die beide gebruik maken van de opvang, graag 2 formulieren invullen.)
0 wisselend schema (maak maar af en toe gebruik van opvang en geef deze dagen vooraf door)
Kruis aan wanneer gebruik wordt gemaakt van de opvang:

Wenst u meer info of heeft u vragen? Dan kan u ons bereiken op 015 75 86 57 of bko@heist-op-den-berg.be

Alle informatie is duidelijk te lezen op de website van de Buitenschoolse Kinderopvang van Heist-op-den-Berg:                                          – Organisatie BKO vanaf 1 september                                                                                                                                                              – Documenten inschrijving BKO 2020-2021                                                                                                                                                      – Huishoudelijk reglement

Voor- en naopvang Voorschools
(vanaf 7u tot begin schooltijd)
Naschools
(na schooltijd tot 18u)
Maandag
(eventueel datum)
Dinsdag
(eventueel datum)
Woensdag
(eventueel datum)
Donderdag
(eventueel datum)
Vrijdag
(eventueel datum)
Andere Begin uur opvang Eind uur opvang
Woensdagnamiddag
(einduur vermelden)
XXXXXXXXXXX
Schoolvrije dag
(datum + begin- en einduur
vermelden!)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.