Aandacht: praktische informatie opstart van het schooljaar.

Opstart basisonderwijs: 1 september 2020

Leren rugzakje voor kinderen op lagere school - OldSchoolBags Junior

Beste ouder,   

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende en gezonde zomerperiode!

Het is zover, eindelijk 1 september!

Op onze school zijn gedurende de gehele zomervakantie vele werken uitgevoerd: er werden zonnepanelen geplaatst (op het nieuwe geïsoleerde dak), de elektriciteitsvoorzieningen werden vernieuwd en de volledige school kreeg een schilderbeurt! Onze personeelsleden hebben de volledige verhuis onder handen genomen samen met Fre, onze technische medewerker of ‘klusjesman’. Verdere aankleding en verfraaiing volgt later in de loop van het schooljaar.

Ook hebben wij met het schoolteam hard gewerkt om onze school zo veilig mogelijk op te kunnen starten. 

Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemie niveaus vastgelegd: groen, geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is mogelijk dat wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we jullie dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Wat blijft er identiek in de drie pandemie niveaus?

 • Al onze kleuters mogen altijd elke dag naar school.
 • Onze kleuters moeten geen mondmasker dragen.
 • Onze kleuters moeten geen afstand houden van mekaar. 
 • Tussen onze personeelsleden en onze kinderen onderling moet er geen afstand zijn van 1,5 meter. 
 • Onze personeelsleden dragen onderling wel een masker wanneer ze de afstand van 1,5 meter met elkaar niet kunnen bewaren. 
 • Al onze kleuters en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Hoe houden we onze school  veilig?

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen: 

 • Handen reinigen: al onze kleuters en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we in alle klassen handgel voorzien, ook in de refter en aan de ingang van het gebouw. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de school en van de klas telkens de handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek. 
 • Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. Ramen en deuren gaan vaak openstaan en een dikke trui kan nodig zijn voor de spelende kinderen. 
 • De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. 
 • Eten: de kinderen eten hun boterhammen op in de refter. Als we naar pandemieniveau oranje zouden moeten overgaan, blijven de kinderen nog altijd hun boterhammetjes in de refter eten.  Alleen zullen de klassen dan onderling gescheiden moeten zitten van mekaar.  
 • Activiteiten: in pandemieniveau geel mogen we met onze kinderen op uitstap. Alles gaat dus gewoon door zoals gepland. Als we naar pandemieniveau oranje zouden overgaan, worden sommige activiteiten geschrapt. We laten dat op tijd weten.

Wat vragen we van jou als ouder? 

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt.
 • Ouder en kind nemen kort afscheid aan de groene poort.
 • Ouders en derden worden zo min mogelijk in het gebouw toegelaten. 
 • Contacten verlopen bij voorkeur via mail of telefoon. 
 • Als je in de school moet zijn, was dan ook je handen bij het binnenkomen.
 • We plannen geen infoavond, maar onze leerkrachten brengen hun klasinfo naar je toe via de website van de school. (Volgt volgende week)
 • Vanaf pandemie niveau oranje, moeten we strenger zijn en mogen we de ouders niet zo maar binnenlaten. Een afspraak is dan nodig. 
 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort (zie regelgeving van de overheid) en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden. 
 • Ophalen van de kleuters langs de groene poort tot aan tuinhuisje aan het einde van de klasdag:
 • Kleuters juf Ans
 • Kleuters juf Sylvie
 • Kleuters juf Heidi
 • Oudere broertjes en zusjes van deze kleuters
 • Ophalen van de kleuters aan de voordeur
 • Kleuters juf Chris en juf Ine
 • Kleuters juf Valerie
 • Schooluren: brengen – start school – afhalen 
 • De kleuters kunnen ’s morgens gebracht worden vanaf 8:25 uur tot 8:40 uur
 • We sluiten de groene poort stipt om 8:45 uur wanneer de bel gaat.
 • De kleuters kunnen ’s middags gebracht worden vanaf 12:45 uur en op vrijdag vanaf     12:50 u. De school start stipt om 13:00 uur – op vrijdag om 13:05 uur.
 • Ophalen kleuters die ‘s middags niet eten op school: om 11:55 uur (allen aan de groene poort ’s middags). Dus niet op woensdag.
 • Einde schooldag: om 15:45 uur op maandag, dinsdag, donderdag. Op woensdag om 11:30 uur. Op vrijdag om 15:00 uur. (Zie regeling afhaling van de verschillende klassen hier hierboven in de tekst).

 Wat als je kind ziek is? 

 • Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
 • Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we je om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona? 

 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend jaar van te maken!

Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip.

Carine Van Hout

014/ 26 07 98  tijdens de schooluren en  0474/ 54 23 18 bij dringende vragen na de schooluren.

directie@kleuterschool-wiekevorst.be

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.