Contact met iemand met corona: richtlijnen aan de klas juf Valerie.

Je had op school contact met iemand met corona

Er is op onze school 1 kleuter met een bevestigde corona-besmetting in de klas van juf Valerie. Er zijn op dit moment geen signalen dat het om de Britse variant gaat.                                                                                                                                                                                             Volgens de huidige richtlijnen betekent dit dat de contacten als oppervlakkig beschouwd worden.   

Omdat iemand van het gezin van deze kleuter ook symptomen kreeg en naar onze school gaat, werden ook de ouders van de leerlingen van die klas verwittigd.

Verdere maatregelen zijn er op dit moment niet nodig

Het CLB volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de school verder blijven adviseren. 

Wat doen we extra op school?

 De kleuters van de klas van juf Valerie eten apart in hun klas en spelen ook op een apart tijdstip in hun klasbubbel op de speelplaats.

Algemene informatie

 • Je kan ziek worden tot 14 dagen na je contact met de persoon met corona op 21/01/2021.
 • Als mensen ziek worden, krijgen ze meestal klachten binnen de 10 dagen na het contact.
 • Het risico dat je besmet werd, hangt af van de leeftijd van de persoon die corona heeft en van het soort contact.
 • Het CLB praat met de (ouder van de) persoon die corona heeft en met de school.

Het CLB bepaalt dan wie een laag of een hoog risico op besmetting had op school.

Het risico dat je besmet bent is laag.

Wees niet ongerust, maar let wel goed op tot en met 4 februari.

Wat moet je* doen?

(*je = enkel de leerling of volwassene die contact had met iemand met corona)

 1. Beperk je sociale contacten tot de meest noodzakelijke
 • Je mag naar school gaan.                                                                                                                                                                                      Lukt dit niet zonder dat je naar de opvang gaat? Dan mag je ook naar de opvang.
 •  Daarnaast zie je zo weinig mogelijk mensen tot en met 4 februari.
 • Je mag niet naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…).
 • Je mag je familie of vrienden niet bezoeken. Je knuffelcontact komt niet op bezoek.
 1. Volg je gezondheid goed op
 • Meet je temperatuur 2 keer per dag.
 • Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer ruiken en proeven?

Telefoneer direct de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.

 • Ben je getest en heb je corona? Contacteer de school. Zo kan de school het CLB verwittigen en snel beslissen of extra maatregelen nodig zijn op school.
 1. Bescherm je huisgenoten
 • Was je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek direct in de vuilnisbak. Was daarna je handen. Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog.
 • Gebruik aparte spullen in huis: borden, glazen, bestek, tandenborstels, handdoeken,…
 • Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open.
 • Heb geen contact met kwetsbare huisgenoten zoals oude mensen, mensen met suikerziekte, mensen met problemen aan het hart of de longen en mensen die snel ziek worden.

 

Dit document is gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano.VWVJ, 23-11-2020 

 

Dr. Ann Boons

CLB-arts bij CLB Het Kompas

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.