Medisch onderzoek: kleuters geboren in 2017

 

Beste ouder,

Contactmoment kleuters °2017 (3-4 jarigen)-medisch onderzoek op school.

 

verzorgende IG - | Verplegen, Zuster, Thema

Op maandag 7 en dinsdag 8 juni is het medisch onderzoek voor de kindjes geboren in 2017. 

Dit onderzoek zal doorgaan op school, zonder ouders. 

De verpleegkundige zal de belangrijkste onderzoek items opnemen.

Indien u op de CLB- vragenlijst een gezondheidsklacht noteerde, zal de verpleegkundige, eventueel in samenspraak met de arts, hierop een antwoord geven in de resultaatbrief die u later ontvangt.

Indien u onderaan de CLB- vragenlijst een vraag stelde voor het CLB zal de verpleegkundige met u contact opnemen om de vraag verder te verhelderen.

Of je kleuter aan de beurt komt op maandag of dinsdag weten we niet exact.

BELANGRIJK OM MEE TE GEVEN MET JE KIND:

Indien je kind een bril draagt, gelieve deze dan zeker niet te vergeten.

Stop ook het boekje van ‘Kind en gezin’ in het schooltasje van je kind of geef het aan de juf, aan de schoolpoort bij het brengen van je kind.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

vanwege CLB-team en de school

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.