Corona positieve test: 1 kleuter uit de klas van juf Valerie (laag risico) mededeling vanuit het CLB.

 

Beste ouders,

vandaag even na de middag heeft het CLB contact met me opgenomen om de volgende melding door te geven aan de ouders van de kleuters van juf Valerie. Eveneens stuur ik deze mededeling door aan de ouders uit de klas van juf Ine/juf Chris aangezien deze klassen op geregelde tijdstippen klas doorbrekend werken.

Lees hieronder de melding van het CLB.

 

Sint-Joris Blaasveld | CLB

Brief voor personen die niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Ben je al volledig gevaccineerd sinds 2 weken of langer? Of: Testte je zelf positief voor corona in de afgelopen 180 dagen? Dan hoef je deze informatie niet te lezen. Je wordt niet als risicocontact beschouwd.

Algemene informatie

 • Je kan ziek worden tot 14 dagen na je contact met de persoon met corona. 

Als mensen ziek worden, krijgen ze meestal klachten binnen de 10 dagen na het contact.

 • Het risico dat je besmet werd, hangt af van de leeftijd van de persoon die corona heeft en van het soort contact. 
 • Het CLB praat met de (ouder van de) persoon die corona heeft en met de school. 

Het CLB bepaalt dan wie een laag of een hoog risico op besmetting had op school.

Het risico dat je besmet bent, is laag.

Laatste dag van contact : 26/10/2021

Wees niet ongerust, maar let wel goed op tot en met 9/11/21

Wat moet je* doen? *je = de leerling of het personeelslid dat op school contact had met iemand met corona

 • Beperk je contact met kwetsbare personen
 • Je mag naar school gaan en naar je hobby’s. Indien nodig mag je ook naar de opvang. 
 • Heb tot en met 9/11/2021 geen contact met kwetsbare personen zoals oude mensen, mensen met suikerziekte, mensen met problemen aan het hart of de longen en mensen die snel ziek worden.
 • Volg je gezondheid goed op tot en met 9/11/2021
 • Controleer je temperatuur 2 keer per dag. 
 • Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer ruiken en proeven?

Telefoneer direct de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.

 • Als je niet ziek wordt, is een test niet nodig.
 • Ben je getest en heb je corona? Contacteer dan de school of je CLB 
 • Bescherm je huisgenoten
 • Was je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek. 

Gooi de zakdoek direct in de vuilnisbak. Was daarna je handen.
Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog.

 • Gebruik aparte spullen in huis: borden, glazen, bestek, tandenborstels, handdoeken,…
 • Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open.

 

Als u vragen heeft, kan u uw vraag stellen op onze website www.clbkompas.be 

 

Reacties zijn gesloten.