UPDATE corona maatregelen: overlegcomité 3 december 2021 – Herinnering: woensdag 8 december GEEN school voor onze kleuters (pedagogische studiedag)

Extra maatregelen in onderwijs

Het Overlegcomité kwam gisteren opnieuw vervroegd samen en besliste verschillende nieuwe maatregelen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Tijdens het overleg met de onderwijsminister en de onderwijspartners werd gekeken wat de impact van deze beslissingen op onderwijs was. Hieronder geven we een overzicht van de bijkomende maatregelen die gisteren beslist werden en ingaan vanaf 8 december.

Kleuter- en lager onderwijs

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar

De mondmaskerplicht in de maatschappij wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.

  • Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
  • In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit ook voor leerlingen vanaf 6 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
  • Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Meer info en tips over het dragen van mondmaskers in de basisschool.

Aanscherping quarantainestrategie leerlingen

Vanaf woensdag 8 december treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bv. te veel leraren afwezig zijn of wanneer er te veel besmettingen zijn. 

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs

Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. 

Organisatie klassenraden en oudercontacten

Klassenraden organiseer je digitaal. Dit geldt ook voor oudercontacten. Voor de meest kwetsbare groepen of bij slecht-nieuwsgesprekken kan een fysiek oudercontact aangewezen zijn.

Pedagogische studiedag op woensdag 8 december

GEEN school voor onze kleuters op woensdag 8 december 2021

Met vriendelijke groet vanuit de kleuterschool.

Reacties zijn gesloten.