Opnieuw update corona maatregelen vanaf 27/01/2022

Beste ouder,

Opnieuw zijn er wijzigingen in de corona maatregelen op scholen. Lees de update van vandaag 27/01/2022 hieronder.

  • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. 
  • Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas of school.  Dit volgens de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
  • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin naar school blijven gaan. 
  • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
  • We blijven samen maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar (niet op de kleuterschool) en beperk fysieke contacten.
  • Belangrijk is wel dat de kinderen die naar school komen, gezond zijn. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Doe regelmatig een zelftest, zeker wanneer iemand symptomen heeft.
  • En natuurlijk: wie besmet is, gaat in isolatie

We hopen je voldoende geïnformeerd te hebben met deze mededeling en zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken in deze moeilijke tijden. Momenteel zijn er ook heel wat kinderen corona positief.

We houden het veilig voor elkaar en voor onszelf. 

Met vriendelijke groet, vanwege het schoolteam.

Vrije kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ maakt deel uit van

 vzw christelijke scholen Briljant – Markt 13 – 2590 Berlaar – ON 0461 202 831.

 

Reacties zijn gesloten.