Leerplicht vanaf 5 jaar (sinds 2020)

KLEUTERS IN DE 3de KLEUTERKLAS

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht vanaf 5 jaar opgestart. 

Voor dit schooljaar is dit van toepassing voor kindjes die geboren zijn van 1 januari tot en met 31 december 2017).

Deze richtlijnen staan al sinds september 2020 in ons schoolreglement, in het rood gedrukt. (4.1. Leerplicht en aanwezigheid). 

Elke school verwacht dat alle ouders het schoolreglement lezen. Ouders gaan automatisch akkoord met het schoolreglement bij inschrijving van hun kind voor de volledige schoollooptijd.

NIET OP REIS BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

5-jarige kinderen moeten minstens 290 halve lesdagen aanwezig zijn op de Nederlandstalige kleuterschool. Dat is belangrijk om op 6 jaar te kunnen instappen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs. Dat is ook belangrijk om recht te hebben op een schooltoeslag.

Er zijn wel een aantal gevallen van gewettigde afwezigheid.                                            

Je kind mag niet mee op reis buiten de schoolvakanties. Om die reden van school afwezig blijven heet luxeverzuim en strookt niet met de leerplicht. De directie kan en mag GEEN toestemming geven. 

Neem deze info mee bij het plannen van je gezinsuitstappen.

Met vriendelijke groet, 

Carine Van Hout

 

VRIJE Kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ maakt deel uit van vzw christelijke scholen Briljant,   

Markt 13 te 2590 Berlaar – ON 0461 202 831

Reacties zijn gesloten.