Woensdag: geen school voor de kinderen.

Herinnering:   Beste ouders, Op woensdag 7 december is het GEEN school ten gevolge van een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Voor de buitenschoolse opvang (in Hallaar) moet je kind ingeschreven zijn.   Met vriendelijke groet en een fijn weekend! Het schoolteam.

Lees meer!

Niet parkeren aan groene poort en aan woning buren.

Beste ouders, Mogen wij zo vrij zijn om nadrukkelijk de vraag te stellen om GEEN FIETSEN OF BAKFIETSEN te plaatsen aan de groene poort van de school. Er zijn fietsenrekken vooraan het schoolgebouw om je fietsen te plaatsen. Wij vragen dan ook met aandrang om NIET aan de bloembakken van…

Lees meer!