Klasbubbel juf Heidi: ook nog volgende week.

Beste ouder, Ook volgende week moeten de kleuters van juf Heidi in hun klasbubbel blijven in de klas en op de speelplaats. Deze kleuters zijn nog steeds ‘laag risico besmet’ dus let goed op tot en met 16 februari 2021.  Deze kleuters mogen ook volgende week nog NIET naar de…

Lees meer!

Aandacht: besmettelijke huidaandoening.

Betreft: Impetigo Mevrouw, mijnheer,   Op school werd een geval van impetigo of krentenbaard gemeld. Dit is een besmettelijke ziekte van de huid. Waar moet u op letten? Bij huidletsels zoals wondjes met een gele korst: uw huisarts of kinderarts raadplegen met de vermelding dat er een geval van impetigo…

Lees meer!