Dag Jules!

Dag Jules!

Wie is Dag Jules!

Jules is uitgegroeid tot het meest bekende figuurtje in de Vlaamse peuterklassen. Op de meeste scholen werken ze in de eerste kleuterklas met de methode Dag Jules!. De klaspop Jules staat daarbij centraal en is het vriendje van de peuters. Hij heeft 7 haren en een gekke neus. Jules heeft ook een mama, een papa, een zus en een opa. Oma is al een tijdje geleden gestorven. Verder heeft Jules nog een hond en een vis, een leuke buurman en buurvrouw en een vriendinnetje Louise. Wilt u Jules beter leren kennen en tegelijkertijd uw peuter blij verrassen?

Wat is Dag Jules!

Dag Jules! is een (to)taalontwikkelingsprogramma voor peuters. Een groot deel van de Vlaamse kleuterscholen werkt met Dag Jules! Het unieke, doordachte concept slaat aan bij peuters en kleuterleid(st)ers. Iedereen voelt zich goed bij (de pop) Jules en dat stimuleert de taal- en socio-emotionele ontwikkeling van uw peuter. Leuke, mooie verhalen, versjes, liedjes, bewegingsactiviteiten dagen uw peuter uit om te gaan met taal. Via Zoef kunt u volgen hoe Dag Jules! werkt …

Uitgangspunten

Dag Jules! is een (to)taalontwikkelingsprogramma, bestemd voor peuters van 2,5 en 3 jaar. In dertig thema’s komen allerlei activiteiten aan bod rond woordenschatontwikkeling, spreken, luisteren… Peuters doen zo ervaringen op met gesproken en geschreven taal. Een belangrijke rol daarin speelt de klaspop Jules, die voor de peuters een vriendje en vertrouwenspersoon wordt. Jules is ook het hoofdpersonage van de voorleesverhalen (geschreven en ge├»llustreerd door Annemie Berebrouckx). Een specifieke pedagogisch-didactische visie onderbouwt de methode. Taal verwerf je interactief. Daarom volgt Dag Jules! de kwalitatieve interactieve mediatiestijl. Dit is een stijl van lesgeven waarin de leerkracht bewust prikkels kiest om de peuter in zijn ontwikkeling te stimuleren. Binnen deze begeleiding is het emotioneel aspect zeer essentieel. Dag Jules! besteedt ook veel aandacht aan het aspect handelen. Peuters leren niet in vakgebieden. Ze zijn volop bezig met het ontdekken van een samenhangende en ongedeelde wereld. Het ene moment doen de peuters ontdekkingen over hoeveelheden en even later over bewegen in de ruimte. Het kanaal waarlangs de peuter de omringende wereld opneemt zijn de zintuigen, zijn eigen lichaam. Dag Jules! wil de peuters gevoelig maken voor taal door het aanreiken van woordenschat via ervaringsgerichte activiteiten maar ook door veel herhalingselementen: in alle verhalen treedt Jules op; het voorleesverhaal wordt meermaals voorgelezen; dezelfde woorden worden gebruikt in verschillende activiteiten. Dag Jules! sluit aan bij de Vlaamse leerplannen en ontwikkelingdoelen. De methode gaat vooraf aan het kleuterprogramma Schatkist.

Reacties zijn gesloten.