Tips 3de kleuterklas

Zelfredzaamheid

Samen met je kleuter problemen oplossen.
Het niet altijd zelf doen – eerst uitleggen hoe het moet, en daarna kan je kleuter het zelf doen. Ook al kost het misschien wat moeite en tijd, of is het werkje niet zo gedaan zoals jij het zou doen. bv. -zichzelf aankleden ook oefenen met riemen en slecht sluitende knopen van jeans… 

 • helpen tafel dekken
 • zichzelf wassen en bibs, poep afvegen, neus snuiten, mond afvegen
 • schoenen aandoen 
 • veters binden

Sociaal-emotioneel

 • Hecht veel aandacht aan het "zich goed voelen",
 • Kunnen samen spelen,
 • Iets van elkaar verdragen,
 • Samen delen,
 • Spelregels nakomen (kinderen niet altijd laten winnen)
 • De beurt afwachten, ook volhouden als het niet zo best lukt…

Maak duidelijke afspraken met je kind thuis en pas ze ook toe wat vandaag niet kan, kan ook niet morgen… Kinderen verlangen vaste afspraken.

Ondersteun ook de afspraken van de klas – de school:
Bespreekt het negatief gedrag van je kind niet waar hij/zij bijstaat.

 • naar werkhouding, 
 • werkjes afmaken, 
 • op tijd komen…
 • de schoolregels en de eetzaalregels samen thuis overlopen

Voorbereidend rekenen

Gebruik hiervoor allerlei dingen die je thuis hebt… en situaties die zich thuis voordoen.

 • blokjes, auto's, puzzels, kaartspel
 • gezelschapsspelen (mens-erger-je niet, ganzenbord…)
 • lege flesjes..
 • Getallenlijn: tel samen met hen tot vijf, terwijl hij iets aanwijst! tel samen met hen blokjes, auto's enz. … getallen rij opzeggen van 0-10 en terugtellen.
 • In een voorwerp … (tot maximum 5) de eerste, de laatste, de middelste en voorlaatste aanduiden en ook zelf benoemen: de … staat op de laatste plaats….!! Hou hiervoor wel rekening met de schrijfrichting (begin steeds van links naar rechts)
 • Laat je kleuter zijn lichaamsdelen aanduiden en zelf benoemen bv. Pols, elleboog, enkel, schouder enz. … maar ook linkerhand, rechterhand, linkervoet en rechtervoet.
 • Laat hem dagelijks zeggen welke dag het is (de dagen benoemen samen met de kleur van de dag) Begin steeds met maandag als je het ganse rijtje doorloopt 
 • Tafel dekken: bij ieder bord één lepel, één vork, één mes bij ieder een koek
 • Leg een aantal blokken van groot naar klein – van klein naar groot, van dik naar dun – van dun naar dik, van hoog naar laag – van laag naar hoog, van breed naar smal – van smal naar breed … of laat strookjes papier knippen om dit te spelen, in verschillende lengten, breedten
 • Leer ze puzzelen ook al doen ze dit soms niet graag!

GOUDEN TIP


Speel samen met je kind met vb lego, duplo, samen tekenen, puzzelen, knutselen enz… en beperkt game-boy, televisie, D.V.D, play-station, computer enz…

Lees – en schrijfvoorwaarden

 • Leesrichting: vertellen met boek.
  Ga zeker eens naar de bibliotheek. Verkies de boekerij hoven de videotheek, laat je kleuter aanduiden aan welke kant je begint te lezen van links naar rechts/ van boven naar onder stripverhalen met de vinger laten volgen
 • Let op hun potloodgreep! tussen duim en wijsvinger, gesteund door de middelvinger.
 • Laat ze tekenen: bij voorkeur op een krijtbord of op grote vellen papier (behang).
 • tracht binnen de lijntjes te kleuren
  Bestel aan de Sint zeker een kleuterboek, een tekenblok en best met kleurpotloodjes (geen stiften) laten inkleuren!
 • met de schaar werken: op een rechte lijn knippen een rondje langs de lijn knippen

Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden om samen met je kleuter een stukje voorbereiden bezig te zijn.

We wensen je samen met je kleuter veel oefenvreugde toe…

Blijf je kind steeds aanmoedigen, positief bevestigen, zeg maar:"je kan het al goed, dat heb je flink gedaan …" Samen kan dit lukken en zal je er veel plezier aan beleven.

Reacties zijn gesloten.