Opnieuw update corona maatregelen vanaf 27/01/2022

Beste ouder,

Opnieuw zijn er wijzigingen in de corona maatregelen op scholen. Lees de update van vandaag 27/01/2022 hieronder.

  • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair onderwijs. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. 
  • Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas of school.  Dit volgens de procedure voor sluiting van een school wegens overmacht.
  • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin naar school blijven gaan. 
  • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
  • We blijven samen maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag mondmaskers vanaf 6 jaar (niet op de kleuterschool) en beperk fysieke contacten.
  • Belangrijk is wel dat de kinderen die naar school komen, gezond zijn. Zowel in basis- als in secundair onderwijs blijft gelden: wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Doe regelmatig een zelftest, zeker wanneer iemand symptomen heeft.
  • En natuurlijk: wie besmet is, gaat in isolatie

We hopen je voldoende geïnformeerd te hebben met deze mededeling en zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken in deze moeilijke tijden. Momenteel zijn er ook heel wat kinderen corona positief.

We houden het veilig voor elkaar en voor onszelf. 

Met vriendelijke groet, vanwege het schoolteam.

Vrije kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ maakt deel uit van

 vzw christelijke scholen Briljant – Markt 13 – 2590 Berlaar – ON 0461 202 831.

 

Mededeling BKO: verlenging NOODOPVANG.

Team Buitenschoolse Kinderopvang en Speelplein

 

contactpersoon | An Schroyens-Inge Cornelis 

telefoon | 015 75 86 57

mail | bko@heist-op-den-berg.be

adres | Lostraat 48A

2220 Heist-op-den-Berg

 

18 januari 2022

 

Organisatie NOODOPVANG buitenschoolse kinderopvang Heist-op-den-Berg
van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 4 februari 2022

Beste ouder(s),

 

De coronasituatie is momenteel nog steeds ongunstig en vraagt aanpassingen in de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in Heist-op-den-Berg.

 

Daarom beslist het lokale bestuur om de organisatie van noodopvang verder te zetten. Dit voor elk van onze 15 locaties buitenschoolse kinderopvang in Heist-op-den-Berg vanaf maandag 24 januari tot en met vrijdag 4 februari 2022.

 

Er zal in deze periode enkel voor- en naopvang worden georganiseerd voor kinderen van ouders die werken in: 

  • de zorgsector 
  • essentiële sectoren 
  • en de kwetsbare gezinnen.

Hierbij zetten we maximaal in op buitenspel en ventilatie binnen. Warme kledij is dan ook wenselijk.

 

Wij vragen om als ouder enkel gebruik te maken van de buitenschoolse kinderopvang wanneer je tot één van deze 3 doelgroepen behoort én wanneer het echt nodig is. 

Ouders die behoren tot één van deze groepen kunnen inschrijven voor voor-en naopvang via de begeleiding van hun locatie.

 

Als je als ouder niet tot één van bovenstaande groepen behoort maar toch een ernstige of uitzonderlijke opvangnood kent, staan wij hiervoor open. In dat geval neem je als ouder contact op met de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang (zie contactgegevens hieronder).

 

Zieke kinderen of kinderen met (vage) symptomen horen niet in de opvang, net als kinderen met een positieve testing. Op deze manier hopen we de viruscirculatie mee te kunnen inperken en de normale dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang zo snel mogelijk opnieuw te kunnen starten.

De buitenschoolse kinderopvang voorziet in werkgeversattesten voor deze periode. Die laten ouders toe de zorg voor de kinderen binnen het gezin op te nemen omwille van sluiting/overgang naar noodopvang van de kinderopvang. 

Wij verontschuldigen ons alvast voor het ongemak dat deze beslissing mogelijk voor jullie meebrengt maar hopen toch te mogen rekenen op jullie begrip en verantwoordelijkheid. 

Voor bijkomende informatie kunnen jullie steeds contact opnemen.

 

Team Buitenschools Kinderopvang en Speelplein

015 75 86 57

bko@heist-op-den-berg.be