Schoolraad Vrije Kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ en Sint-Jan Lagere School.

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De oudergeleding wordt door de ouderraad afgevaardigd, de personeelsgeleding door de personeelsleden van de lagere scholen de kleuterschool en de leden van de lokale gemeenschap worden door de voornoemde geledingen gecoöpteerd. De directeuren van zowel kleuterschool als lagere school hebben een adviserende rol.
  • Voorzitter : Lambaerts Griet
  • Secretaris : Chris Meuris
  • Personeel : Lambaerts Griet (vervanger: Anita Verelst) en Chris Meuris (vervanger: Sylvie Kennis)
  • Ouders : Katrijn Verlinden en Caroline Bruynseels
  • Lokale gemeenschap : Thys Nancy en Van Loo Hilde

Reacties zijn gesloten.