Welkom
in het zorgklasje van juf Ine

Zorgklas
Juf Ine

Hallo,
ik ben juf Ine

Ik ben naast kleuterjuf ook halftijds zorgcoördinator van onze kleuterschool.

Ik ben steeds aan het werk tussen de kleuters, leerkrachten en externe ondersteuners. Samen met hen zoek ik naar de juiste hulp en ondersteuning voor elke kleuter met specifieke noden.

Op een speelse wijze oefenen we extra op dingen die nog wat moeilijk zijn. 

Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes, in de klas, op de speelplaats of in het zorgklasje. 

IK ZORG
JIJ ZORGT
WIJ ZORGEN  …. VOOR ELKAAR … SAMEN

Briljant Onze School Divider