Iedereen op tijd op school & veilige schoolomgeving !

OP TIJD OP SCHOOL & VEILIGE SCHOOLOMGEVING !

 BRENGEN EN AFHALEN KLEUTERSInleiding: Schooltijden:

Nog steeds komen er heel wat kindjes te laat op school. Het is de bedoeling om de schoolpoort om 8:35 uur vast te maken. De leerkrachten kunnen dan allemaal bij het tweede belsignaal met hun rij naar de klas gaan. Op dat moment begint de school effectief.                 
Daarom vragen we om uw kindje(s) 5 minuten vóór het belsignaal naar de school te brengen. Te laat komen legt heel wat druk op de schoolwerking. Ofwel staat de juf te lang aan de poort en gaan de kleuters niet in de rij staan en is er chaos, ofwel moet een leerkracht haar klas in de steek laten tijdens de activiteiten om de deur te openen, om de kinderen naar hun klas te begeleiden,… .                                                                         
Dat wil zeggen dat op dat moment minstens 1 of 2 leerkrachten een volledige klas moeten achterlaten zonder controle of overzicht van een volledige klas/volledige klassen.  Gelieve kort afscheid te nemen aan de groene poort. Je kind wordt aan de groene poort opgevangen door een leerkracht en doorgestuurd naar de speelplaats tot bij de andere leerkrachten. Dit werkt uitstekend!
Aandacht: Neem je kind bij de hand wanneer je je kind brengt of ophaalt aan de school. Vanaf het moment dat je je kind afhaalt op onze school of aan de schooldeur, eindigt de verantwoordelijkheid van het shoolpersoneel wat toezicht betreft.  De leraren houden toezicht aan de poort en op de speelplaats en kijken toe dat elke kleuter onder begeleiding van zijn of haar ouder/grootouder de school verlaat. 
Breng ons steeds op de hoogte wanneer andere familieleden of kennissen jullie toestemming hebben om je kind op te halen!  Kleuters gaan niet met andere ouders mee naar huis zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht!    
Kinderen die niet tijdig worden afgehaald gaan automatisch mee naar de buitenschoolse kinderopvang. Op woensdag is de buitenschoolse kinderopvang in Hallaar (Boonmarkt). 
PARKEREN IN DE SCHOOLOMGEVING492.211 afbeeldingen voor uitroepteken: afbeeldingen, stockfoto's en vectoren | Shutterstock
Het is niet toegestaan te parkeren voor de groene poort aan onze school. Het is eveneens niet toegestaan te parkeren op de berm (voetpad) langs de kant van het rusthuis en ook dubbel parkeren mag niet. Het is ook verboden te parkeren of stil te staan aan de klas van juf Heidi, voor het steegje. Zorg ervoor dat de hulpdiensten steeds toegang hebben tot het rusthuis, de school en de bewoners in de Sint-Jozefstraat. 
Voor de veiligheid van onze kinderen vragen we:
 • kom in de mate van het mogelijke met de fiets of te voet naar onze school
 • fietsen en stappen is GRATIS sporten en sporten is gezond! Neem voldoende tijd!
 • zet geen fietsen/bakfietsen aan de bloembak of voor de tuin van de buren
 • maak (reglementair) gebruik van de parkeerplaatsen aan het rusthuis (er zijn 2 parkings voorzien naast en achter het rusthuis richting Dalstraat)
 • maak gebruik van de parking aan de kerk
 • kom tijdig en wees rustig en respectvol naar elkaar toe
 • parkeren naast de school of naast de schoolmuur in de smalle Sint-Jozefstraat is een slechte/hinderlijke optie – we verwachten dan ook dat je eerst ALLE ouders en kinderen doorlaat en laat oversteken en je nadien pas je parkeerplek verlaat – deze smalle strook leent zich gunstig als wandelstrook met kleuters, en niet als  parkeerstrook
 • de Sint-Jozefstraat is een fietsstraat – maximumsnelheid 30 km/per uur en auto’s zijn verplicht achter de fietsers te blijven 
 • geef het goede voorbeeld aan je kind(eren) en leer ze verkeersveilig op straat 
 • parkeer je wagen niet OP straat om snel je kind op te halen
 • parkeer NIET voor de groene poort (altijd verboden parkeren voor in/uitgang)
 Als we samen een beetje moeite doen vergroten we de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving., dit doen we voor onze kinderen, dit doen we voor elkaar!  Onze school heeft veel aandacht voor verkeersopvoeding, ook in de klaspraktijk. Laat ook het fluohesje (met naam van je kleuter) tijdens de schooluren op school, zodat iedere kleuter met fluohesje aan, met de juf op wandel kan gaan!
Samen met het schoolbestuur en de mobiliteitsdienst van Heist-op-den-berg nemen we de ‘veiligheid aan de school’ verder onder de loep. Enkele aanpassingen zullen nog uitgevoerd worden. Dit voor ieders veiligheid. We nemen dit onderwerp ook nog mee naar de ouderraad.
Heel veel ouders en grootouders werken al 100% mee, nu de anderen nog!
Samenwerking is de grootste succesfactor voor het creëren van een duurzaam veilige schoolomgeving voor kinderen!
Dank u wel!

VRIJE Kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ maakt deel uit van vzw christelijke scholen Briljant,   

Markt 13 te 2590 Berlaar – ON 0461 202 831