Zwerfvuilactie: vrijdag – afspraken en aandacht voor de natuur en het milieu.

Beste ouder,                                                                                                                                                                    

                                                           

Op vrijdag 12 november gaan de kleuters van juf Ine/juf Chris en juf Valerie  met hun 2 klasjes afval rapen in de omgeving. Zij maken een wandeling naar ‘het bosje’ in de Dalstraat. Tijdens deze ‘zwerfvuilactie’ proberen zij de buurt proper te maken en alle rommel op te ruimen in plastic zwerfvuilzakken. Bij het opruimen gebruiken zij grijpers en dragen zij ‘werkhandschoenen’ aangeleverd door de gemeente Heist-op-den-Berg. De gevulde zwerfvuilzakken worden ook opgehaald door de gemeentediensten. 

Gelieve uw kleuter (THUIS) speelkledij aan te doen dat vuil mag worden en aangepast aan de weersomstandigheden. Gelieve je kleuter eveneens THUIS al laarsjes aan te doen of oude schoenen of wandelschoenen.

De andere kleuterklasjes gaan eveneens afval rapen in de omgeving van de school (Sint-Jozefstraat, het steegje voor de school, in het park naast de school en eveneens op het schoolterrein (bosje achter de klassen, grasplein). Zij hoeven geen laarsjes aan te doen maar wel aangepaste kleding voor ‘buiten-opruim-activiteiten’.

nieuwjaarsvegen verhalenwedstrijd brief van bas gave kleurplaat

We hopen op een fijne én in het bijzonder op een leerzame activiteit, met het oog op een afvalvrije omgeving en met accenten op het voorkomen van afval in het milieu of de natuur.

Aan allen een fijne feestdag morgen en tot vrijdag!!

 

Bedankt voor uw medewerking vanwege het schoolteam.

 

Nieuws uit de school: corona maatregelen na de herfstvakantie – geen grootouderfeest in november – fijne herfstvakantie!

Beste ouder,

Beste grootouder,

 

De stijgende coronacijfers enerzijds en de talrijke quarantaines en schoolsluitingen anderzijds noopten dringend tot een aantal aanpassingen van de coronamaatregelen.

 

De aanpassingen die woensdag in het sociaal overleg werden afgesproken, moeten een zo normaal mogelijke schoolwerking mogelijk maken na de herfstvakantie. Ze betreffen vooral de basisscholen. Het is dan ook daar dat de coronacijfers het sterkst stijgen.

 

Vanaf 8 november zal de test- en quarantaine strategie aangepast worden:

  • Alleen kinderen met symptomen zullen nog getest worden.
  • Een quarantaine zal zich alleen nog voordoen als er in één klas op één week tijd vier of meer besmettingen vastgesteld worden. In dat geval moet de hele klas gedurende één week in quarantaine.

Oudercontacten gaan opnieuw digitaal (indien mogelijk). 

Bezoek van derden vermijden in de mate van het mogelijke.

Zorgen voor goede ventilatie.

Houden van voldoende afstand.

Toegang tot de school met het dragen van een mondmasker.

Voor de organisatie van eetfestijnen, schoolfeesten, samenkomsten, moeten de regels van de bredere samenleving worden gevolgd. Dit betekent concreet dat deelnemers of genodigden vanaf 1 november over een covid safe ticket zullen moeten beschikken.

 

Met dit alles hebben wij vandaag, schooloverschrijdend, besloten om het grootouderfeest NIET te laten doorgaan op donderdag 25 november. 

Wij hopen om, wanneer de tijd het toelaat, een nieuwe en mooie activiteit op poten te kunnen zetten!

Wij wensen onze kinderen en jullie allen een deugddoende herfstpauze!

Herfstwandeling en knutselen met Inloophuis TOON

Met vriendelijke groet,

Het schoolteam.